CUNG CẤP BORAX (HÀN THE)

Borac hay trong dân gian còn gọi là hàn the là tên gọi để chỉ các khoáng chất hay hợp chất hóa học có quan hệ gần nhau:

  • Borac khan hay têtraborat natri khan (Na2B4O7)
  • Borac pentahiđrat (Na2B4O7.5H2O)
  • borac decahiđrat (Na2B4O7.10H2O)

Thuật ngữ borac thông thường được dùng để chỉ borac decahiđrat. Từ đây trở đi thuật ngữ này được dùng để chỉ borac decahiđrat.

Borac cũng được gọi là borat natri ngậm 10 phân tử nước hay tetraborat natri ngậm 10 phân tử nước, là một hợp chất hóa học quan trọng của Bo. Nó là một chất rắn kết tinh màu trắng, mềm, nhiều cạnh, dễ dàng hòa tan trong nước. Khi để ngoài không khí khô, nó bị mất nước dần và trở thành khoáng chất tincalconit màu trắng như phấn (Na2B4O7.5 H2O). Borac thương phẩm được bán ra thông thường bị mất nước một phần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *